Contact Person:Ci ci

Add:No.16, Shangbo Road, Yiwu , Zhejiang, China

地址:中国浙江省义乌市商博路16号

电话(Tel):0086-579-85170037 85548320
传真(Fax):0086-579-85548320
手机(Mobile):013588689587 13735616088
E-mail:xwy@cnjingya.com

Website:http://www.cnjingya.com


晶尔雅公众号

晶尔雅微网站

晶尔雅微信


欢迎关注晶尔雅微网站微信号,扫描以上二维码,即可了解晶尔雅最新信息和产品!